MADDE 1- SATICI

Ünvanı: Banu Parlak Güzellik Limited Şirketi  Bundan sonra SATICI olarak geçecektir.

Adresi:  Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No:20

E-mail: info@banuparlak.com.tr

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin SATICI’ya ait “www.banuparlak.com.tr” internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- TÜKETİCİ, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu maddi ürünler ilgili ürün sayfasında belirtilen şekilde alıcıya hizmet sağlanır.

4.3- Sözleşme konusu hizmetin uygulanması için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması veya TÜKETİCİ tarafından SATICI internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya TÜKETİCİ ‘nin kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden elektronik olarak TÜKETİCİ tarafından onay alınması ve bedelinin TÜKETİCİ’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- SATICI mücbir sebepler veya maddi ürünler için nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.5- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

4.6- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.7- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürünlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

4.8- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren maddi ürünler için 7 gün içinde işbu sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden maddi ürünler için 15 gün içinde ürün bedeli TÜKETİCİ’ye edilir. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Belirtilen süre içerisinde iade edilmeyen veya bir kısmı kullanılan hizmetler iade edilemez veya cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 – 7 GÜN İADE POLİTİKASI

SATICI’nın kampanya dahilinde uyguladığı 7 gün iade politikası gereğince MÜŞTERİ sistemi iade hakkına sahiptir. Bu 7 gün iade politikası SATICI tarafından iade kampanyası uygulanmadığı zamanlarda geçerli değildir. Sadece kampanya süresince satın alan kullanıcıları kapsar.